Càrrec

Nom

Foto

President

Joan Antoni Pérez

 

Tresoreria

Andrea Lafuente

 

Secretaria

Núria Español

 

Coordinador

Escacs base

Xavi Lobo

 

Vocals

Rut Aixandri

 

Jaume Gayoso

 

Òscar Ceruelo

 

Ana Bonals